หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดงานสถาปนาครบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ

           (13 ส.ค.63) พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้นำกำลังพลในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 30 แห่งการก่อตั้ง ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้เช่นกัน
           นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดสัตหีบ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว
         พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. ถือกำเนิดมายาวนาน กระทั่งในปี พ.ศ.2518 กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติหลักการความพร้อมรบ ในการต่อสู้ป้องกันทางอากาศ โดยให้กองทัพเรือ จัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ฐานทัพเรือ และที่ตั้งสำคัญทางทหาร กระทั่งวันที่ 23 พ.ย.2524 ได้อนุมัติจัดตั้งกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นตรงต่อหน่วยฐานทัพเรือสัตหีบ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบคืนจากกองทัพอากาศเป็นที่ตั้งของหน่วย
           ต่อมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2530 รัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงได้มอบหมายให้กองทัพเรือรับผิดชอบป้องกันภัยทางอากาศ และภัยทางทะเลให้กับพื้นที่เศรษฐกิจเหล่านั้น โดยต่อมาได้ขยายหน่วยให้เป็นหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ และเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2533 สอ.รฝ. จึงถือเอาวันนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา รวมระยะเวลา 30 ปี มีวิสัยทัศน์ที่ว่า สอ.รฝ.จะเป็นกำลังรบหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันฝั่ง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุด

Advertisement