การไฟฟ้าเผย..การก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนพัทยาใต้ คืบหน้าไปแล้ว 5.78% พร้อมเตรียมปิดถนนเป็นวันเวย์ 100% เริ่ม 1 ต.ค.นี้

            หลังจากที่การไฟฟ้าได้มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นแผนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ 4 หัวเมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา หาดใหญ่ และโคราช ซึ่งมีแผนดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 โดยในส่วนของเมืองพัทยา มีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1. ถนนพัทยาเหนือ 2. ถนนพัทยากลาง 3. ถนนสุขุมวิท 4. ถนนพัทยาสาย 1 หรือถนนวอล์คกิ้งสตรีทและพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5. ถนนพัทยาสายสาม 6. ถนนพัทยาสายสอง 7. ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8. ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9. ถนนพัทยาใต้ รวมระยะทางทั้งหมดกว่า 46 กม. ในระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 งบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จไป 4 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนพัทยาเหนือ, ถนนพัทยากลาง, ถนนสุขุมวิท และถนนพัทยาสาย 3 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของการนำสายสื่อสารต่าง ๆ ลงใต้ดิน
              ด้านนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนพัทยาใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้า 5.78% โดยทางการไฟฟ้าได้มีการดำเนินการก่อสร้างวางท่อร้อยสายและบ่อพัก ในระยะทาง 350 เมตร จากระยะทางการก่อสร้างทั้งหมด 1.7 กิโลเมตร และได้ทำการติดตั้งบ่อพักไปแล้ว จำนวน 10 บ่อ จาก 48 บ่อ โดยการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
           ทั้งนี้ การก่อสร้างได้แบ่งการจราจรออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่บริเวณแยกสื่อสารถึงซอยบงกช ระยะทางประมาณ 500 เมตร จะมีการปรับการจราจรให้รถวิ่งลงชายหาดอย่างเดียว และตั้งแต่บริเวณซอยกอไผ่ถึงปากทางพัทยาใต้ รถสามารถวิ่งออกถนนสุขุมวิทได้ โดยในช่วงแรกจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 เดือน ส่วนช่วงที่ 2 หากการดำเนินการก่อสร้างถึงซอยบงกช ก็จะทำการปิดการจราจรแบบวันเวย์ 100% ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ต่อไป

 

Advertisement