เทศบาลตำบลบางละมุง นำกลุ่มจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันแม่แห่งชาติ

           (11 ส.ค.63) ที่บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงานกลุ่มเรารักษ์บางละมุง หลังปั๊มคาลเท็กซ์ ชุมชนบ้านนากลาง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางละมุง แพทย์ พยาบาล และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธารณประโยชน์ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ปรับปรุงทิวทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน มอบถุงยังชีพ พ่นยุงป้องกันไข้เลือดออก ออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ บริเวณถนนบางละมุง 13 และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563
          โดยมีนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายนราธิป ฟักฤกษ์ นายกฤตภพ เพ็ญจัทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กลุ่มจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง