รับบิชคอมร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ่อน้ำสาธารณะ ชุมชนวัดช่องลม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้ถูกกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติประจำปี โดยพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้วยการทำความดีและทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบต่อกันมานั้น
              ด้านองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดยนางสาวสุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่บูรณาการด้านการรักษาความสะอาดร่วมกับตัวแทนชุมชนวัดช่องลม โดยมีนายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม พร้อมชาวบ้านในชุมชน ร่วมไม้ร่วมมือกันปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ่อน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นบ่อน้ำเก่าแก่ของชุมชนวัดช่องลม ที่มักใช้จัดกิจกรรมของชาวบ้านด้วย
               กิจกรรมร่วมกันบูรณาการด้านการรักษาความสะอาดพื้นที่ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมการรักษาความสะอาดท้องถิ่นนั้นยังถือเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ อันเป็นความสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือขึ้นในวันนี้

Advertisement