รองนายกเมืองพัทยาลุยตรวจงานวางท่อแรงดันน้ำเสียคลองปึกพลับ เผยใช้วิธีสอดท่อใหม่ผ่านท่อเก่าแทนการขุดถนน หวังบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อประชาชน คาดพร้อมเริ่มงานวันที่ 13 สิงหาคมนี้

           (12 สิงหาคม 2563) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณคลองปึกพลับ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตรวจงานการวางท่อแรงดันระบายน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับ มุ่งสู่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ หวังสูบน้ำเสียทั้งหมดส่งยังโรงบำบัดน้ำเสียซอยหนองใหญ่ต่อไป
             หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการดำเนินงานปรับปรุงระบบรับน้ำเสียบริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เนื่องจากระบบท่อเดิมไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับปริมาณน้ำเสียในปัจจุบันที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ระบบระบายน้ำในพื้นที่นาเกลือสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จึงต้องมีการปรับปรุงระบบ โดยเฉพาะคลองปึกพลับ และตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ต้องคอยรองรับปริมาณน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆ ห้างร้าน โรงแรม รวมทั้งตลาดสด เป็นต้น

           ขณะที่การปฏิบัติงานที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นกลางเดือนหน้า เมืองพัทยาจึงหันมาเร่งงานในส่วนของการเชื่อมระบบท่อระบายน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับ ซึ่งได้มีการดำเนินงานควบคู่ไปกับตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พบว่าปัจจุบันทางประชาชนในละแวกดังกล่าวเกิดความวิตกกังวล เกรงว่าการดำเนินงานวางระบบท่อจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรเข้า-ออกของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนหรือประกอบกิจการตลอดแนวถนน ดังนั้น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายช่างจากสำนักการช่างเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
               โดยแนวทางที่ได้มีการหารือเบื้องต้นร่วมกับบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินงานนั้น ได้ข้อสรุปในส่วนของการวางท่อแรงดันตั้งแต่คลองปึกพลับไปยังตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 600 เมตร การปฏิบัติงานจะไม่มีการรื้อขุดถนน อันเป็นการสร้างปัญหาให้แก่ประชาชน แต่จะใช้วิธีการสอดท่อแรงดันขนาด 315 มิลลิเมตร ผ่านท่อระบายน้ำเสียเก่า ขนาด 60 เซนติเมตร ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาไม่ได้มีการใช้งานแล้ว มุ่งหน้าสู่สามแยกไฟแดงนำชัยนาเกลือ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 400 เมตร จากนั้นในระยะทางที่เหลืออีก 200 เมตร เมืองพัทยาจำเป็น จะต้องมีการขุดถนน เพื่อเชื่อมท่อจากสามแยกไฟแดงนำชัยนาเกลือไปสู่ตลาดลานโพธิ์ฯ คาดว่าการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ โดยจะมีการนำข้อสรุปดังกล่าวไปนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งหากมีมติเห็นชอบก็จะเริ่มดำเนินงานทันทีในวันที่ 13 สิงหาคมนี้
              นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินต่างๆ เมืองพัทยานั้น ได้มีการเร่งรัดงานกับผู้รับเหมาอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งการทำงานบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาอุปสรรคทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่เมืองพัทยาไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เราก็จะพยายามแก้ปัญหา และเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ก็อยากจะขอให้ประชาชนเข้าใจ และก็ต้องขออภัยหากเกิดความไม่สะดวกสบายไปบ้างในช่วงเวลานี้
            สำหรับการปฏิบัติงานวางท่อแรงดันระบบน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับสู่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ถือได้ว่าจะเข้ามามีบทบาทในเร่งระบายน้ำเสียบริเวณคลองปึกพลับที่ต้องรับภาระรับน้ำเสียปริมาณมากมาจากซอย 13 ชุมชนหัวทุ่ง ซอยวงอมาตย์ 18 และซอยนาเกลือ 12 ซึ่งมีโรงแรม ร้านค้าต่างๆ และบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งหากการดำเนินงานเสร็จสิ้นก็จะช่วยระบายทั้งน้ำเสีย และน้ำฝนที่หากตกลงมาก็จะสามารถเร่งระบายน้ำออกไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยน้ำเสียทั้งหมดจากคลองปึกพลับ และตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ก็จะถูกสูบส่งต่อไปบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่ต่อไป

Advertisement