นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

             (12 ส.ค.63) เช้าวันนี้ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง
              จากนั้นในเวลาต่อมา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
            ทั้งนี้วันแม่แห่งชาติของไทย เริ่มจัดครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2486 ณ สวนอัมพร แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป จนกระทั่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2493 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันแม่ โดยเรียกว่า วันแม่แห่งชาติ และมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานในวันดังกล่าว ต่อมาในปี 2519 รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงวันแม่แห่งชาติใหม่อีกครั้ง โดยให้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Advertisement