ชาวอำเภอสัตหีบร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

            เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 12 ส.ค.63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป พร้อมทำพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงเสียสละ และทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย และประเทศชาติอย่างอเนกประการ อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
           นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า อำเภอสัตหีบเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีการจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิการล้วนมีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา ในโอกาสนี้ ขอดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีแผ่ไพศาลให้พสกนิกรได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

Advertisement