ชาวพัทยา-จอมเทียนกว่า 300 คน ร่วมทำความดีเก็บขยะ ทำความสะอาด ชายหาดจอมเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

             (11 ส.ค.63) ที่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีชมรมร่มเตียงเมืองพัทยา ชมรมชาวเรือหาดจอมเทียน ชมรมหมอนวดชายหาดเมืองพัทยา สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
             ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและรักษาความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น โดยภายในกิจกรรมได้มีการร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน ระยะทาง 7 กิโลเมตร

Advertisement