คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุงพร้อมทีมแพทย์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย 3 ราย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย 3 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           (11 สิงหาคม 2563) นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง และทีมแพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางละมุง ได้ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านนากลาง ทำการตรวจสุขภาพผู้ป่วย 3 ราย โดยรายแรกที่ทางคณะไปทำการช่วยเหลือและลงพื้นที่ไปทำการเยี่ยมเยียน ได้แก่ คุณยายแฉล้ม ประทุมแดง ที่ป่วยเป็นโรค ความดันสูง ไขมันในเส้นเลือด หลอดเลือดในสมองแตก และอัมพฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันพบว่าอาการดีขึ้น คุณยายสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มาในวันนี้ทางคณะผู้บริหารจึงได้นำแพทย์ไปทำการตรวจร่างกาย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่คุณยาย เพื่อนำไปใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจากการตรวจร่างกายในวันนี้ของคุณยายพบว่ามีสภาพความดันสูงบ้างแต่ก็ไม่มากนัก โดยคุณยายยังได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างสนุกสนาน
            จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมนางเพ็ง อุตะมะ ที่บ้านเลขที่ 79/2 หมู่ 5 ที่ป่วยด้วยโรคชรา และนางหยี่ แจ้งกระจ่าง ที่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 5 ที่ป่วยด้วยโรคชรา โดยทางคณะได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย พร้อมสอบถามสารทุกข์สุกดิบอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่จะเดินทางกลับ ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและคนชราในวันนี้ทางเทศบาลบางละมุง จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Advertisement