วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบร่วมกับกรมการขนส่งอำเภอบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน จัดอบรมภาคทฤษฎีขอทำใบอุนุญาตขับขี่ ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยอบรมทุกวันอาทิตย์

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้มีการจัดอบรมภาคทฤษฎีของผู้ที่ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยโครงการนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบร่วมกับกรมการขนส่งอำเภอบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน มีวิทยากรมาบรรยาย และให้ความรู้ อาทิ นายพันธ์ศักดิ์ พลอินทร์ อดีตหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พ.ต.ท.สันติพล ภูวดลกนก รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และ ร.ต.อ. ชัชชัย ศรีพลัง รองสารวัตรจราจร สภ.นาจอมเทียน
              ซึ่งวันนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 102คน โดยก่อนเข้าห้องประชุม ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องผ่านการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจล เซ็นชื่อไทยชนะ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และนั่งเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นไปตามที่ภาครัฐได้กำหนดเอาไว้ การอบรมก็จะเป็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เครื่องหมายพื้นทาง การบำรุงรักษา การรับรู้สถานการณ์อันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับ มารยาทและจิตสำนึก อีกทั้งมีการเฉลยข้อสอบเก่าๆที่ทางขนส่งออกมา
            เมื่ออบรมจบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและรายงานผลการอบรม เพื่อนำไปประกอบในกระบวนการเพื่อขอหรือรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ส่วนการเปิดรับสมัครของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปิดรับสมัครที่อาคารฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยตามวัน เวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและตัวจริง พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาท สมัครด้วยตนเอง การอบรมมีทุกวันอาทิตย์ โดยอบรมวันละ 5 ชั่วโมง คือตั้งแต่ 08.00 -14.00 น. พัก 1 ชั่วโมง
Advertisement