อสม.รพ.สต.มาบประชัน เข้มเดินหน้ารณรงค์คว่ำภาชนะ ตัดตอนทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พาหะสำคัญการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา

             (7 ส.ค.63) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมาบประชัน ได้มีการประชุมเรื่องโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยมีนายวิรัตน์ แดงมณี ประธานอสม.รพ.สต.มาบประชัน เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย อสม. รพ.สต.มาบประชัน กว่า 60 คน ซึ่งที่ประชุมได้ทำการชี้แจงในเรื่องของสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
             นายวิรัตน์ แดงมณี ประธาน อสม.รพ.สต.มาบประชัน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทาง อสม.รพ.สต.มาบประชันได้เดินหน้าในการออกประชาสัมพันธ์ ออกพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบทตามพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ หมู่ 1 – หมู่4, ม.6 และ ม.12 บางส่วน ซึ่งที่ผ่านมาทาง อสม.รพ.สต.มาบประชันก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง เดินหน้ารณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่พบว่าทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ดีคือการไม่จัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตัวเอง บางบ้านมีสิ่งแวดล้อมในบ้านที่เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่เพาะพันธ์ุของลูกน้ำยุงลาย และยุงลายตัวเต็มวัยเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่ทาง อสม.ลงพื้นที่ไปทำการจัดการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้แล้ว ในส่วนของเจ้าของบ้าน หรือ สมาชิกภายในบ้านก็ต้องมีความจำเป็นในการเดินหน้าต่อในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ปราศจากลูกน้ำยุงลายด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันการเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายต่อไป
            ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ที่พบว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นนั้นยิ่งจำเป็นที่จะต้องบริการจัดการพื้นที่โดยรอบบ้านของตัวเองให้เกิดความโปร่ง โล่ง ไม่มีจุดอับ จุดมืดทึบ ทำการดูแลบ้านของตัวเองไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเกิดขึ้น อาทิ คว่ำกระถางน้ำสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน, คว่ำกระถางต้นไม้เก่าๆ, นำยางรถยนต์เก่าๆ ในบ้านไปทิ้ง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่เพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายได้เป็นอย่างดี ส่วนทางด้านของการลงพื้นที่ในการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังและการป้องกันตัวเอง ก็ได้เน้นย้ำบรรดา อสม.รพ.สต.มาบประชันทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น รวมถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่ทิ้ง ให้ทำการดูแลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

Advertisement