สัตหีบเน้นย้ำ! ภาครัฐ-ราษฎร์ การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19

             สืบเนื่องจากการประชุมผู้ประกอบการ เมื่อ 22 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อเมืองสัตหีบ นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำป้องกันกลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการร่วมป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ และพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากทางราชการของจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
             โดยนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ จนท.ตำรวจ สภ.สัตหีบ พนักงานสาธารณสุข ทต.บางเสร่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมตรวจตามแผนส่งเสริมกิจการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย แคมป์คนงาน Ap2014 กลุ่มประมงบางเสร่ สะพานปลาบางเสร่ และศิลปะศาสตร์ก่อสร้าง ในพื้นที่ อ.สัตหีบ
             จากการตรวจสอบ ไม่พบการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จนท.จึงได้ร่วมแนะนำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี “สัตหีบ การ์ดไม่ตก” ด้วยความใส่ใจและความห่วงใยของพ่อเมืองสัตหีบ

ภาพ/ข่าว จากข่าวสารอำเภอสัตหีบ

Advertisement