คณะจิตอาสา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินหน้ามอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการ มูลค่ากว่า 150,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

            (7 สิงหาคม 2563) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์ รัตนโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา นำคณะนักเรียน และอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะจิตอาสา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำโดยพลตำรวจตรี สุภธัช คำดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื่องในโอกาสที่ทางคณะได้เดินทางมาทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
            นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้สามารถพัฒนาสู่การมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยในวันนี้พบว่ามีข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จิตอาสา 904 และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 220 คน
               สำหรับสิ่งของที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำมาช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยาในวันนี้ ประกอบไปด้วย เครื่องยกตัวผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 2 เครื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 30 ชุด มอบเงินเข้ากองทุนเพื่อจ้างผู้ช่วยคนพิการ 2 คน มูลค่ารวม 144,500 บาท นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ร่วมกันทำบุญเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีกจำนวน 65,999 บาทอีกด้วย

Advertisement