ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา เรื่องสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี น.ส.ชนิการต์ หม่อมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส กล่าวรายงาน
              นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู และผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคนิคการจัดการในชั้นเรียน การผลิตสื่ออันเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย และให้ครูผู้ดูแลเด็กนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กนำไปใช้ได้จริงพัฒนาการธรรมชาติของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
           ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน
Advertisement