สอ.รฝ.มอบอุปกรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

           วันนี้ (6 ส.ค.63) พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ครบรอบ 30 ปี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ โดยมีนางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ หัวหน้าหน่วยบริการสัตหีบ นายสมบูรณ์ ลาลาด รองนายก อบต.พลูตาหลวง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะนายทหาร ข้าราชการ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
             สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมแก่คนพิการทางการศึกษา ทั้ง 9 ประเภท มีเด็กพิการ ทั้งหมดหน่วยบริการสัตหีบ ทั้งหมด 64 คน ในปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็นเด็กที่รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 39 คน เด็กที่รับบริการที่บ้านตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ แม่เป็นครู จำนวน 25 คน บุคลากรทั้งสิ้น 8 คน ข้าราชการครู 2 คน พนักงานราชการ 3 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 คน ซึ่งปัจจุบันมีนางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี

Advertisement