ทีมงาน ส.ส.กวินนาถ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง หลังพบมีการระบาดเกิดขึ้น มีผู้ป่วยโรคชิกุนคุนยา และโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก

           (6 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทีมงาน ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ลงพื้นที่นำอุปกรณ์การฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย บริเวณหมู่ 7 ต.หนองปรือ หลังจากที่พบว่าบริเวณดังกล่าวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนที่อาศัยยังพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้ต่างหวาดกลัวการป่วยโรคไข้เลือดออกและชิกุนคุนยาเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาก็ได้ร้องเรียนผ่านไปยังเทศบาลเมืองหนองปรือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการพ่นหมอกควัน ซึ่งทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาพ่นหมอกควันแล้วคราวหนึ่ง แต่หลังจากที่ทางเทศบาลลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและชิกุนคุณยาเกิดขึ้นอีก ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ทำการร้องขอรับความช่วยเหลือจาก ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.เขต 7 อีกครั้งเพื่อความสบายใจ
           นอกจากในวันนี้ทางทีมงานจะลงพื้นที่ไปทำการพ่นหมอกควันกันแล้ว ยังได้มีการแจกแผ่นพับใบปลิวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือกออก ประกอบด้วย 1. ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์
             สำหรับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด, ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ, ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้, ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว และควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกัน ทุก ๆ 7 วัน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ เพื่อทำลายไข่ยุงลาย เป็นต้น

Advertisement