ทม.หนองปรือสูบน้ำออกครึ่งสระ โรยปูนขาวปรับสภาพดิน แก้ไขปัญหาน้ำเน่าปลาตายภายในสวนพ่อ หลังได้รับการร้องเรียนเรื่องของปัญหาปลาตาย น้ำเน่าเหม็น พร้อมเตรียมติดตั้งป้ายห้ามปล่อยปลา และให้อาหารปลาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

            (4 ส.ค.63) จากรณีที่มีประชาชนจำนวนมากได้ร้องเรียนยังเทศบาลเมืองหนองปรือ หลังจากพบว่าที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา หรือสวนพ่อ ได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณสระน้ำของสวน ภายในสระพบว่าปลาจำนวนมากตายลง ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการเปิดน้ำพุเพื่อเติมออกซิเจนให้กับน้ำ กลิ่นของน้ำจะยิ่งเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณมากขึ้น
          ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับสระน้ำที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา หรือสวนพ่อนั้น เป็นสระน้ำที่ผันน้ำจากคลองหนองปรือลงมายังสระ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และเสริมความสวยงาม เสริมทัศนียภาพบริเวณสวนให้สวยงาม ซึ่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการก่อสร้างจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2557 บนเนื้อที่ 34 ไร่ และได้พัฒนากันมาจนกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในพื้นที่ของเมืองหนองปรือเอง และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาร่วมใช้พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ในการออกกำลังกาย ซึ่งที่ผ่านมานอกจากการพัฒนาในเรื่องของเครื่องเล่นที่เพิ่มมากขึ้นและมีความทนทานขึ้น ยังได้มีการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนน้ำเน่าเสียด้วยการสูบน้ำเสียออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
               ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียภายในสระไปแล้วหลายครั้ง อาทิ การปรับสภาพน้ำด้วย EM BALL และการโรยสารเร่งตกตะกอน โดยจากการทดลองแก้ไขปัญหาพบว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจุลินทรีย์ในน้ำก็ได้ถูกสารเร่งตกตะกอนไปจับตัวและตกตะกอนที่ก้นอ่าง แต่เนื่องจากว่าสระน้ำรับน้ำจากคลองหนองปรือ ซึ่งปัจจุบันพบว่าน้ำที่ปล่อยจากบ้านเรือนประชาชน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัด อีกทั้งในส่วนของประชาชนบางกลุ่มได้มีการนำปลาจำนวนมากมาปล่อยในสระน้ำ และให้อาหารปลาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ต้นเหตุ ด้วยการปรับสภาพดินด้านล่างด้วยการสูบน้ำเสียออกจากสระ
               ทั้งนี้หลังจากที่ทางกองช่างได้สูบน้ำออกจากสระก็พบว่าที่บริเวณก้นสระมีซากปลาหลายชนิด รวมถึงซากเต่า ตายเกลื่อน และใช้ปูนขาวโรยบริเวณดินก้นสระเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่าง โดยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพดินประมาณ 2 สัปดาห์ และรอให้น้ำฝน หรือน้ำดี ตกลงมามากกว่านี้จึงจะเปิดทางให้น้ำจากคลองไหลเข้าสู่สระ พร้อมเตรียมติดตั้งป้ายขอความร่วมมือประชาชนในการห้ามนำปลามาปล่อยและห้ามนำอาหารปลามาให้ปลา เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียกลับมาอีก

Advertisement