โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโครงการตระหนักรู้ทันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

           เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการตระหนักรู้ทันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก โดยร้อยละ 99 ของผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตและปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคที่ดีพอ
             สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่พบโรคสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ โดยผู้ที่ถูกสุนัขกัดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งหลังจากถูกสัตว์กัดหรือข่วนแล้วหลายรายกลัวพ่อแม่ดุ จึงไม่ยอมบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทำให้ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

                อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะมีความรุนแรงสูงและไม่มีทางรักษาหายได้ แต่ยังเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหลังถูกสุนัขกัด ซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนได้
          โดยในเบื้องต้น มีวิธีการป้องกันง่ายๆ ด้วยคาถา 5 ย. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกกัดหรือข่วน คือ 1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห โกรธ 2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่าง ๆ ตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ 5. อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้าน ที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่รู้ประวัติ
            ทั้งนี้มีแพทย์หญิงณัฐชนก กอบหิรัญกุล แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
Advertisement