เมืองพัทยาน้อมรับคำตำหนิความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวัดสว่างฟ้าฯนาเกลือ ที่ไม่เสร็จตามกำหนดหลังรับปากประชาชนมาแล้วหลายรอบ ย้ำภายใน 1 สัปดาห์นี้จะต้องเปิดเส้นทางอย่างสมบูรณ์ หากยังไม่แล้วเสร็จก็พร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง

            ​สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและน้ำเสียซอยวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม และถนนสายพัทยานาเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนนาเกลือในระยะยาว เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนปี 2562 จากรัฐบาลจำนวน 110 ล้านบาท ซึ่งได้มีการประมูลงานไปในงบประมาณ 101 ล้านบาท ทั้งนี้มีแผนที่จะต้องก่อสร้างในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2562 – มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยจะทำการวางระบบท่อขนาดใหญ่ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แบบคู่ขนาน จากปากทางสุขุมวิทไปถึงแยกนำชัย ในระยะทาง 780 เมตร เพื่อไปต่อเชื่อมกับโครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.5 x 1.5 เมตร แบบคู่ขนาน เพื่อรับน้ำไปลงยังคลองปึกพลับ ระยะทาง 350 เมตร และการวางท่อระบายน้ำขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แบบคู่ขนานจากแยกนำชัยไปลงตลาดเก่านาเกลือ ซอยคานเรือ และปากคลองนาเกลือ ในระยะทาง 250 เมตร ซึ่งหากแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างถาวรในอนาคต
         แต่พบว่าที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องผลกระทบของการก่อสร้าง ทั้งการจราจร ปัญหาด้านความล่าช้า ปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละช่วงของโครงการ ทั้งนี้ด้วยที่ผ่านมาจำเป็นต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอยู่บ้าง ด้วยมีข้อชี้แจงจากผู้รับจ้างว่าต้องประสบกับปัญหาหน้างานจากกรณีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเดิม ทำให้ต้องมีการแก้ปัญหาและแก้ไขแบบแปลนโครงการในหลายช่วงโครงการ ขณะที่การวางระบบและการก่อสร้างบนถนนสายวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม หน้าตลาดใหม่นาเกลือ ซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐนั้น พบว่ากรณีนี้ทางผู้บริหารเมืองพัทยาได้ลงไปสำรวจความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการรับปากกับประชาชนว่าจะสามารถคืนผิวการจราจรและวางระบบให้แล้วเสร็จมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็พบว่ามีอุปสรรคที่ทำให้จำต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปมาโดยตลอด กระทั่งล่าสุดได้มีการชี้แจงว่าจะสามารถเปิดเส้นทางและคืนผิวการจราจรได้อย่างเต็มรูปแบบภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการปิดกั้นเส้นทางและดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้อีกเช่นเคย ซึ่งจนถึงขณะนี้พบว่ามีกระแสสังคมที่ออกมาตำหนิและต่อว่าไปถึงการบริหารจัดการของเมืองพัทยาจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
            ​กรณีดังกล่าว นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าเรื่องนี้เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามปัญหารวมทั้งความคืบหน้าของโครงการ โดยได้เร่งรัดผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมาโดยตลอด เนื่องจากทราบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่นาเกลือ แต่โครงการนี้ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งว่าติดปัญหาการก่อสร้างหลายด้านจนต้องมีการแก้ไขปัญหาหน้างานและแบบก่อสร้างหลายครั้ง ซึ่งทุกครั้งก็จะย้ำในเรื่องของระยะเวลาการจัดทำที่แล้วเสร็จสมบูรณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะรับปากประชาชนไป แต่ก็ปรากฏว่าไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้หลายครั้งจนโดนตำหนิและต่อว่าอยู่เป็นประจำ ซึ่งเรื่องนี้เมืองพัทยาต้องขอกราบอภัยและน้อมรับกับปัญหาและความล่าช้าที่เกิดขึ้นด้วย
              นายบรรลือ กล่าวต่อไปว่า หากโครงการนี้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการเองได้คงจัดทำและไม่ยอมให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้แน่นอน แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนทางระเบียบราชการ อย่างไรก็ตามโครงการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ติดตามและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมกำชับว่าหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือล่าช้ากว่าที่กำหนด ก็ให้ทำการเปรียบเทียบปรับอย่างเด็ดขาด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความชัดเจนด้านความคืบหน้าของโครงการ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดพบว่าทางผู้รับจ้างได้คืนผิวจราจรให้ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงงานการจัดทำตะแกรงระบายน้ำ และรอให้คอนกรีตเซ็ทตัวก่อน จึงจะเปิดให้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ตรงตามระยะเวลาที่สัญญาไว้กับประชาชน แต่จะสั่งการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เปิดอย่างสมบูรณ์ภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน

Advertisement