ชาวบ้านร้องเสาไฟฟ้าโยก วอนการไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมแก้ไข

Advertisement