อบต.เขาคันทรง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

            ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งอำเภอศรีราชาในปัจจุบันมีการระบาดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย และพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 509 ราย ซึ่งเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคทั้งสิ้น หากไม่มีการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาด และนำไปสู่การพบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น อำเภอศรีราชาได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการป้องกันควบคุม และรักษาโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงซึ่งเป็นฤดูกาลของการระบาดของโรค และป้องกันภัยไข้เลือดออก
           ล่าสุดวันนี้ (4 สิงหาคม 2563) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โดยนายมะลิ กลั่นด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลายในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านเรือน ชุมชน ให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ และอยากให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก และนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง และชุมชนต่อไป

Advertisement