วัดหนองปรือจัดงานเทศน์มหาชาติประจำปี และงานบูรพาจารย์ ได้พระนักเทศน์ชื่อดังวัดประยุรวงศาวาสร่วมเทศน์ ด้านพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดฟังธรรมเป็นจำนวนมาก

            (3 สิงหาคม 2563) ที่วัดหนองปรือ จ.ชลบุรี พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้จัดงานเทศน์มหาชาติประจำปี และงานบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม ทั้งนี้กิจกรรมเทศน์มหาชาติได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเวลา 08.00 น. พระเริ่มพิธีเดินคาถาพัน ต่อด้วยพระเถรานุเถระสวดพระพุทธมนต์มาติกา และสดับปกรณ์ จากนั้นเวลา 13.00 น. เริ่มเทศน์มหาชาติ โดยมีพระนักเทศน์ชื่อดังท่านพระมหาจารุวัตร (พระมหาชุมพล) และพระมหาเรวัตร จากวัดประยูรวงศาวาสร่วมเทศนา
            สำหรับงานเทศน์มหาชาติเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัด เป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน วันเทศน์เวสสันดรชาดกนิยมเทศน์หมดทั้ง 13 กัณฑ์ วันหนึ่งประกอบไปด้วย ทศพร, หิมพาน, ทานกัณฑ์, วนประเวศน์, ชูชก, จุลพน, มหาพน, กัณฑ์กุมาร, กัณมัทรี, สักกบรรพ, มหาราช, ฉกกษัตริย์ และนครกัณฑ์ ซึ่งยอดบริจาคที่ได้จากการทำบุญในงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้ ทางวัดหนองปรือจะนำไปพัฒนาวัดในด้านต่างๆ พร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ตามลำดับ

Advertisement