สโมสรโรตารีพลูตาหลวง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

            นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340 พร้อมด้วยนางอรอนงค์ ศิริพรมนัส อดีตผู้ว่าการภาค 3340 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ผู้ว่าการรับเลือก ภาค 3340 พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในเบื้องต้น
            นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340 กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง จำนวน 20 ครัวเรือน โดยสโมสรโรตารี เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อยู่เป็นประจำลัวพวกเราจะเดินหน้าโครงการดีๆ แบบนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป
                สำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างทั่วถึง ทางผู้ใหญ่บ้านจะเสนอชื่อมาและเราก็จะลงไปดูและช่วยเหลือต่อไป ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน เมื่อมีโอกาสพร้อมทั้งมีการพูดคุยถามไถ่ปัญหาในเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการต่อไป

 

Advertisement