6 สโมสรไลออนส์ เขต 8 และ 9 ภาค 310 ซี จัดพิธีสถาปนาและแสดงความยินดีคณะกรรมการบริหารประจำปี 2563-2564

            (31 ก.ค.63) ที่ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส พัทยา ได้มีการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ.2563-2564 ของ 6 สโมสรไลออนส์ ในเขต 8 และเขต 9 ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์พัทยา, สโมสรไลออนส์ชลบุรีพระตำหนักพัทยา, สโมสรไลออนส์ชลบุรีศรีราชา, สโมสรไลออนส์นาเกลือพัทยา, สโมสรไลออนส์พัทยาตากสินและสโมสรไลออนส์พัทยาบางละมุง โดยได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตผู้ว่าการภาค 310 ซี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และสมาชิกไลออนส์สโมสร ภาค 310 ซี ได้เดินทางเข้าร่วมงานสถาปนาและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง
           โดยภายพิธีก่อนจะมีการสถาปนา ได้มีการแสดงของสมาชิก และการขับร้องเพลง ทั้งนี้พอได้เวลาการพิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารในปี 2563-2564 ของทั้ง 6 สโมสรพร้อมกับการมอบเหรียญประจำตำแหน่งนายกสโมสรคนใหม่ หลังจากที่พิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เสร็จสิ้น แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสโมสรไลออนส์คนใหม่ สำหรับสโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศลที่มีสมาชิก 1,400,000 คน อยู่ทั่วโลกก่อตั้งมากว่า 100 ปี ทุก ๆ ปีได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ดอยโอกาสต่าง ๆ ทั่วโลกและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ