มูลนิธิซิสเตอร์เผย 4 วัน การตรวจเลือกทหารกองเกินพื้นที่อำเภอบางละมุง ไม่พบปัญหาการพูดดูถูก หรือพูดเหยียดสาวสอง พบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตัวน้องเอกสารใบรับรองแพทย์ไม่ครบ ด้านเจ้าหน้าที่เตรียมออกใบนัดใหม่ในปีหน้า

            (1 สิงหาคม 2563) ที่โดมวิสุทธาจารย์ วัดประชุมคงคา บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก มีในส่วนของชายไทยที่มีอายุตามเกณฑ์ และผู้ที่เดินทางมาผ่อนผัน รวมถึงเเหล่าบรรดาญาติต่างเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ 4 ของการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมา ทางมูลนิธิซิสเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการเลือกจากมูลนิธิเครือข่ายสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ในการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการตรวจเลือกทหารกองเกินในสาวประเภท 2 ซึ่งในวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ว
              คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ ผู้จัดการทั่วไปมูลนิธิซิสเตอร์ เปิดเผยว่า ตลอดทั้ง 4 วันที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการออกบูธ เพื่อร่วมสังเกตการณ์พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลในการปฏิบัติตรวจเลือกทหารกองเกินในปี 2563 นี้ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะได้นำข้อบกพร่องไปทำการแก้ไขต่อไปในปีหน้า ซึ่งจากการสังเกตการณ์พบว่าการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่อำเภอบางละมุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติกับน้องๆ สาวประเภทสองดีมาก เหมือนน้องๆ ที่มาทำการเกณฑ์คนหนึ่ง ซึ่งปัญหาในตัวเจ้าหน้าที่พบว่าไม่มี กลับมีปัญหาที่ตัวน้องๆืมากกว่า เนื่องจากน้องๆ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมากนัก ทำให้เอกสารสำคัญ คือใบรับรองตรวจโรค และใบรับรองเพศสภาพจากโรงพยาบาลทหารขาดไป ซึ่งน้องบางคนทราบแต่ว่าดำเนินการไม่ทัน เพราะว่าโรงพยาบาลที่สามารถออกใบรับรองให้ได้นั้นจะต้องเป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกเท่านั้น โดยทั่วประเทศมีทั้งหมด 20 แห่ง อาทิ รพ.พระมงกุฎ (กรุงเทพ), รพ.อานันทมหิดล (ลพบุรี), รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ประจวบคีรีขันธ์), รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นครนายก) เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้จะมีระยะเวลาในการเข้ารับการตรวจเพศสภาพและร่างกาย เพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจเลือกทหารกองเกิน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเปิดให้ตรวจในช่วงปลายปีเพื่อนำมาใช้ในการตรวจเลือกทหารกองเกินในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
           โดยในปีนี้พบว่ามีน้องสาวประเภทสองกว่า 20 คน ที่เดินทางมารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่อำเภอบางละมุง ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มาก ภาพรวมถือว่าไม่มีเหตุการณ์หรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น ไม่มีการพูดดูถูกกัน กลับตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่ได้ใช้ถ้อยคำที่สุดภาพ ไม่เหมือนกับที่จังหวัดอื่นๆ ที่ในขณะนี้พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิเครือข่ายสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นถึงกองสัสดีกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามลำดับ ส่วนน้องๆ สาวประเภทสองที่ต้องการติดตามความคืบหน้าหรือการเตรียมความพร้อมการตรวจเลือกทหารกองเกินสามารถกดติดตามเฟสบุ๊คของมูลนิธิซิสเตอร์ได้ เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ