60 เยาวชนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนช่วงเช้าและเย็น

             (31 ก.ค.63) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล) ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร โดยมีนายปรีชา ค้าขาย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 คณะครู เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา และเด็กนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 60 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
             สำหรับโครงการยุวจราจรเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และงานจราจร สภ.เมืองพัทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร สามารถเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียนทั้งสองฝั่งได้ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ
            นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และช่วยบรรเทาไม่ให้จราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้าและช่วงเวลานักเรียนจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการอบรมโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการจราจรแก่นักเรียน