ครบรอบ 65 ปี “คอหนัง” หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

             วันนี้ (31 ก.ค.63) พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นประธานในการ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน กล่าวสดุดีแด่ดวงวิญญาณผู้กล้า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติและการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในเหตุการณ์สู้รบต่างๆ รวมถึงอัฐิของอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 65 ปี ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณผู้วายชนม์ โดยมีอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร