ไทยออยล์ มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเกือบ 2 ล้านบาท

            (29 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารปฎิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีนายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัทไทยออยส์ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยนางอรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
             นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ กล่าวว่า ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้ทุนการศึกษา Thaioil Excellence School รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นจำนวน 12 ทุน ทุนละ 150,000บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท
            สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการผลิต บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กร เครือไทยออยล์ มุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืนและเล็งเห็นว่าการศึกษาถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคต ความหวัง และกำลังสำคัญที่สุดในการพัฒนา ประเทศ ดังนั้น เครือไทยออยล์จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาอีกด้วย

Advertisement