เมืองพัทยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี

             (30 ก.ค.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการเมืองพัทยา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน เดินทางเข้าบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
             สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้มีประกาศ คลังสำรองเลือดมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย เนื่องจากมีผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากขึ้น

             ดังนั้น เมืองพัทยาจึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อนำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์