ตำรวจภูธรศรีราชาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

           เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชา พ.ต.อ.อนุการ ธรรมวิจารณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา มอบหมายให้ พ.ต.ต.ชัชวาลย์ ดวงบุตร สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีตำรวจภูธรศรีราชา โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
            สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้งการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับจิตใจให้ข้าราชการตำรวจมีจิตเอื้อเฟื้อ และได้มีส่วนร่วมในบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สถานที่ต่างๆ อันเป็นสาธารณสมบัติ อยู่ในสภาพที่ดี สมบูรณ์แบบ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสอดคล้องกับโครงการของจังหวัดชลบุรี หน้าบ้านน่ามอง
            เพื่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้ตำรวจในสังกัดนำไปเป็นแบบอย่าง ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันพัฒนาประเทศ เพื่อสืบสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมอีกด้วย

Advertisement