เมืองพัทยา ร่วม สภ.เมืองพัทยา จัดโครงการยุวจราจรให้เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร สามารถเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียน

            (29 ก.ค.63) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พร้อมด้วย พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดอบรมโครงการยุวจราจร โดยมีนายปรีชา ค้าขาย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 คณะครู เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา และเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมในพิธี และฝึกอบรม
            สำหรับโครงการยุวจราจรในครั้งนี้ เนื่องด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนมีสถิติที่น่าเป็นห่วง เมืองพัทยาจึงร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร สามารถเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียนทั้งสองฝั่งได้ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และช่วยบรรเทาไม่ให้การจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้าและช่วงเวลานักเรียนจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2563