มูลนิธิซิสเตอร์ร่วมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองเกินประจำการ ประจำปี 2563 บรรยากาศวันแรกพบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการละเมิดในกลุ่มประเภทสอง

            (29 กรกฎาคม 2563) วันนี้ที่โดมวิสุทธาจารย์ มูลนิธิซิสเตอร์ นำโดยคุณธิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ ผู้จัดการมูลนิธิซิสเตอร์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิซิสเตอร์ ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมวิสุทธาจารย์ เพื่อทำการสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ ประจำปี 2563 ที่ในปีนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563 ที่บริเวณวัดประชุมคงคา ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
           คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เปิดเผยว่า สำหรับบรรยากาศในการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ ประจำปี 2563 พบว่าตั้งแต่เช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการของภาครัฐ ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกิน และวันแรกของการสังเกตการณ์ โดยพบว่าในวันนี้เหล่าบรรดาน้องๆ สาวประเภทสอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มาทำการแสดงตนรับการตรวจเลือกทหารกองเกินในครั้งนี้ น้องๆ โดยส่วนใหญ่ก็เดินทางมารับการตรวจเลือกในวันนี้ และมาในชุดที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
           โดยจากการสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินในวันนี้พบว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ์ แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดในรายที่น้องยังไม่แปลงเพศสภาพ จำเป็นที่จะต้องได้รับใบรับรองจากโรงพยาบาล เพื่อเป็นการยืนยัน ส่วนในรายที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการออกใบรับรองได้ทัน ทางทีมแพทย์ทหารจะให้กลับไปดำเนินการขอใบรับรองเพศสภาพให้เรียบร้อย พร้อมนำผลการตรวจมาแสดงผลในการตรวจเลือกทหารกองเกิน ในปี 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ในส่วนของน้องที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ในปีนี้ถือว่าเป็นความกรุณาของทางกลาโหม ที่ได้จัดแพทย์ทหารผู้หญิงมาทำการตรวจสอบเพศสภาพน้องสาวประเภทสองเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็นความอุ่นใจแก่น้องๆ ทุกคนเป็นอย่างมาก
           ในส่วนของห้องตรวจก็มีความเป็นสัดส่วน โดยหลังจากที่ผ่านขั้นตอนของทางภาครัฐในการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิซิสเตอร์ยังได้ทำการเชิญน้องๆ สาวประเภทสองทุกคนสอบถามในเรื่องของการดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในวันนี้ว่ามีความเป็นธรรมทางเพศหรือไม่ รวมถึงปัญหาที่พบเจอในวันนี้ เพื่อที่จะได้นำไปปรับแก้ไขกันในระดับประเทศกันต่อไป
            นอกจากนี้ในวันนี้ทางมูลนิธิซิสเตอร์ ยังได้ออกบูธให้ความรู้เรื่องของ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ฉบับประชาชนอีกด้วย ซึ่งสำหรับการลงพื้นที่ในการสังเกตการณ์นั้นทางมูลนิธิซิสเตอร์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จากนั้นก็จะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และจังหวัดระยอง ตามลำดับ
Advertisement