นายอำเภอบางละมุง นำพสกนิกรบางละมุง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

            เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 ก.ค.63 ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน ชมรม กลุ่มจิตอาสา ชมรมอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
           ซึ่งภายในพิธียังได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันโรคฯ จากนั้นนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง จนครบทุกหน่วยงาน
            หลังจากนั้นนายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธี นำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมขับร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” พร้อมกล่าว “ทรงพระเจริญ” ก่อนจะจุดพลุถวายพระพรกว่า 50 ชุด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักสูงสุดของประเทศ โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นพลังของแผ่นดินและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติด้วย