อสม.รพ.สต.มาบประชัน กว่า 50 คน เดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนย่า พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์ หลังพบปัจจุบันพื้นที่อำเภอบางละมุงมีอัตราผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           (24 กรกฎาคม 2563) ที่บริเวณที่ทำการชุมชนหนองปรือ 2 นายวิรัตน์ แดงมณี ประธาน อสม.รพ.สต.มาบประชัน พร้อมด้วยนางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 นำเจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.มาบประชัน ทำกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย โดยมี อสม.จากชุมชนหนองปรือ 1, ชุมชนหนองปรือ 2, ชุมชนเอื้ออาทร, ชุมชนชัยพรราชา, ชุมชนท่าอีเต้อ และชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตั้งขบวนเดินทางไปยังซอยมะม่วงสองต้นที่เป็นชุมชนแออัด พร้อมนำทรายอะเบทไปโรยตามจุดที่มีน้ำขังหรือตามกระถางต้นไม้ อีกทั้งคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังออกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ในขณะเดียวกันก็มีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านและแจกใบปลิวถึงเรื่องการป้องกันโรค
           สำหรับอาการของโรคไข้เลือดออกจะมีไข้สูง 2-7 วัน ไข้สูง 39-41 องศาเซลเซียส เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้อง เจ็บใต้ชายโครงข้างขวา ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อวันที่ 2-3 เด็กมักซึมลง หน้าแดงตัวแดง อาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง ส่วนอาการของโรคชิคุนกุนยา ไข้ขึ้นสูงโดยเฉียบพลัน อาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส อาการไข้จะลดลงภายในเวลา 2-3 วัน ข้อสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดบวมตามข้อ มักมีอาการปวดหลายข้อพร้อมกัน มีผื่นแดงเล็กๆ ตามตัว หรืออาจมีผื่นแดงเล็กๆ ตามแขนขาได้ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ คลื่นไส้และอาเจียน ท้องเสีย อ่อนล้าและปวดกระบอกตา
            ทั้งนี้ ในการป้องกันยุงลายถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม จึงอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น ตามกระถางต้นไม้ ถ้วย จาน ชาม หรือตามแอ่งน้ำขัง ปิดฝาโอ่งให้สนิทด้วยผ้าหรือฝาให้ดี เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในชุมชน ซึ่งจากสถิติพบว่าในพื้นที่อำเภอบางละมุงยังคงมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisement