เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนธรรมชาติให้เขาเอสอาร์

            (23 ก.ค.63) ที่เขาเอสอาร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล นายอำนาจ เจริญศรี นาอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นจำนวนมาก อาทิ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.พัทยา พ.ต.อ.อภิชนันท์ วัฒนวรางกูล ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม
            สำหรับกิจกรรมในวันนี้เหล่าจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำกิจกรรม เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หลังถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้น เหล่าบรรดาจิตอาสาต่างพร้อมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 600 ต้น จนเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งอันเป็นสาธารณะต่างๆ และคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่เขาเอสอาร์นั้นถือว่าเป็นต้นน้ำของตำบลหนองปลาไหล เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของตำบลหนองปลาไหล ที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการรักษาผืนป่าเขาเอสอาร์ จึงต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องตำบลหนองปลาไหลต้องร่วมด้วยช่วยกัน นอกจากร่วมกันปลูกต้นไม้แล้ว จากนี้ไปก็ต้องร่วมกันดูแลร่วมกันอีกด้วย
           ซึ่งนอกจากกิจกรรมการปลูกป่าแล้ว ในวันนี้ยังได้มีการแจกต้นไม้มงคล อาทิ ต้นทองอุไร ต้นประดู่ ต้นพะยูง ต้นไผ่ซางหม่น และต้นเหลืองปรีดียาธร แจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมปลูกป่าจิตอาสาพระราชทานอีกด้วย
Advertisement