สภ.เมืองพัทยาจูงมือข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10

             (23 ก.ค.63) ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอำเภอบางละมุง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมสังเกตการณ์
            สำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก้ปัญหาภาวะโลหิตสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยได้รับความสนใจหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างมาก

Advertisement