ทม.หนองปรือห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย “ผู้สัมผัสอาหาร”

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย หลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 4 โดยมีนายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน
           ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ และอาหารที่ปลอดภัยที่ควรบริโภคนั้นต้องปราศจากเชื้อโรค หรือไม่ปนเปื้อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหาร และสารเคมีที่มีพิษ เพื่อความปลอดภัย จึงต้องมีระบบการกำกับดูแลควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค รวมถึงผู้เกี่ยวข้องการแปรรูปอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้
          สำหรับการอบรมในวันนี้มีนางบุบผา ส่งสกุลชัย วิทยากรประจำบริษัทใจจริง จำกัด รับหน้าที่เป็นวิทยากร ให้ความรู้ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์
          ซึ่งวันนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในการสาธิต และฝึกฝนปฎิบัติในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และวิธีการล้างผักที่ถูกวิธี การเก็บอาหารรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม และให้รู้จักการสังเกต และทดสอบการปนเปื้อนในอาหารอีกด้วย
Advertisement