ทม.หนองปรือประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนข้าวเหนียวเหลือง

              เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนข้าวเหนียวเหลือง โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          เนื่องด้วยทางเทศบาลเมืองหนองปรือ เตรียมจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนข้าวเหนียวเหลือง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสให้ประชาชนด้านการเกษตร ผู้ประกอบการสินค้า OTOP
           ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมในเรื่องการใช้เส้นทางในการจัดงาน ซึ่งจะใช้เส้นทางจาก จอ LED 360 องศา มาบยายเลีย ไปทางถนนเฉลิมพระเกียรติ สิ้นสุดที่ 4 แยก รวยโคตรๆ เป็นระยะทางประมาณ 500-600 เมตร กิจกรรมจะมีขึ้นตรงกับวันเสาร์ของเดือนสิงหาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น. และนอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดล็อคแผงขายอาหาร ประเภทของอาหาร รวมไปถึงการประกวดออกแบบแบล็คดรอปวันสำคัญ และการประกวดร้องเพลง
            อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงต้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบมาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเรื่องที่ได้ประชุมกันในวันนี้เข้าที่ประชุมใหญ่อีกครั้งเพื่อนำเสนอ และเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินการจัดงานต่อไป
Advertisement