เทศบาลเมืองหนองปรือจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัย วิถีใหม่” ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมอบรม
            ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ทุกวันนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตผิดไปจากปกติ ซึ่งอาจกินเวลาหลายเดือน และอาจจะเป็นปี จึงทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตที่เรียกว่า New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ถึงแม้ปัจจุบันจะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะอยู่ในวัยทำงาน แต่กลุ่มที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุ จึงเป็นกลุ่มที่จะต้องช่วยกันฝ้าระวังไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้น

            โดยยึดหลัก “5 อ.” ประกอบด้วย “อาหาร” รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน หรือเค็ม และรักษาสุขภาพในช่องปาก “อารมณ์” ต้องพยายามอย่าให้เครียด อย่ารับข่าวสารมากเกินไป ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ยาเสพติด “ออกกำลังกาย” ออกกำลังกายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ “อ.เอนกายพักผ่อน” พักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวัน “อ.ออกห่างสังคมนอกบ้าน” ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลควรเก็บตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุด แต่หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
             ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลบางละมุงมาให้ความรู้ในเรื่อง วิถีชีวิตใหม่ในผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ และได้ให้ผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติตนอีกด้วย
Advertisement