ศาลแขวงพัทยาจัด “โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” เก็บขยะชายหาดจอมเทียน และชายหาดดงตาล

            (21 ก.ค.63) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ บริเวณชายหาดดงตาล เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาล แขวงพัทยา จัด “โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
             นางสาวเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ที่จัดขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของศาลช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
            ซึ่งในวันนี้ทางคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพัทยา ได้ช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดจอมเทียน และชายหาดดงตาลจนเป็นระเบียบเรียบร้อย

Advertisement