สำนักงานตำรวจภูธรภาค 2 ตรวจราชการประจำปี สภ.เมืองพัทยา ผ่านมาตรฐาน ความสะอาดดีเยี่ยม

           (20 กรกฎาคม 2563) พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ภ.2 พร้อมคณะตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจราชการยัง สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ
             ทั้งนี้ การตรวจราชการดังกล่าวเป็นระเบียบจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้มีการตรวจราชการหน่วยงานในปกครอง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและสถานการณ์อันจะนำไปประกอบการพิจารณาสั่งการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานราชการและอำนวยความสงบสุขแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
             โดยตรวจตามแบบการตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจ รวม 5 ด้าน คือ 1. ด้านการบริการทั่วไป 2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร และ 5. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการตรวจยุทธวิธี และข้อสั่งการ ผบ.ตร.
           สำหรับการตรวจราชการประจำปี สภ.เมืองพัทยา จากทางสำนักงานตำรวจภูธรภาค 2 ในครั้งนี้ การตรวจทั้ง 5 ด้านในข้างต้น ถือว่าผ่านมาตรฐาน นอกจากนี้ทาง พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ภ.2 ยังได้กล่าวชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา รวมถึงเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ถือว่ามีมาตรฐานดีเยี่ยมอีกด้วย

Advertisement