ผู้บริหารSCGเข้าเยี่ยมชมบ้านช้างกรุ๊ปประจำปี

 

ผู้บริหารSCGเข้าเยี่ยมชมบ้านช้างกรุ๊ปประจำปี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางบ้านช้างกรุ๊ป โดยคุณครรชิต และคุณอัจฉรา วิชชาบุญศิริ-กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณชาคริต, คุณณัฐชัย และคุณอรรถชัย วิชชาบุญศิริ-รองกรรมการผู้จัดการ ได้ต้อนรับผู้บริหาร SCG โดยคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส -CFO SCG และ คุณ ธรมศักดิ์ เศรษฐอุดม VP-Finance and Investment & CFO และ คุณ นิธิ ภัทรโชค President CBM


ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมประจำปี ผู้แทนจำหน่ายดีเด่นประจำภาตะวันออก ด้วยทางบ้านช้างกรุ๊ป ขอขอพระคุณทาง SCG ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

Advertisement