เมืองพัทยาทุ่มงบ 2 ล้านบาท เตรียมปรับปรุงผิวพื้นท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะล้าน ระหว่างรอผลศึกษา EIA การก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวไปสู่การเป็น NEO เกาะล้าน

             หลังจากที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เกาะล้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและแนวทางพัฒนาเกาะล้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่เกาะล้านไปสู่การเป็น NEO เกาะล้าน หรือเกาะล้านโฉมใหม่ โดยเรื่องเร่งด่วนที่จะมีการดำเนินการ คือ โครงการปรับปรุงผิวพื้นท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน ด้วยงบประมาณ 2 ล้านบาท
               ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะล้าน ว่า สำหรับโครงการปรับปรุงผิวพื้นท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญหลักแห่งเดียวที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยเมืองพัทยาจะมีการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงผิวพื้นท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 140 เมตร เพื่อให้มีความปลอดภัยและสวยงามในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมาในการดำเนินการ ด้วยงบประมาณ 2 ล้านบาท ในการปรับปรุงผิวพื้นท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน พร้อมทั้งจะมีการปรับเพิ่มในส่วนการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชนมากขึ้น
              สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวพื้นท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้านนั้น ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่นั้นยังติดในเรื่องของการเสนอเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้มีการปรับแบบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากในเบื้องต้นมีการออกแบบการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่นั้นผิดไปจากตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีต้องมีการปรับแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน พร้อมได้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเที่ยวของเกาะล้านในบางพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านได้ใช้บริการท่าเทียบเรือด้วยความสะดวกและปลอดภัยต่อไป

Advertisement