ผอ.รร.สว่างฯ แจงเหตุปิดโรงเรียน 5 วัน สาเหตุหลักพบนักเรียนป่วยโรคไข้เลือดออก 10 ราย ชิคุนกุนยา 3 ราย พร้อมเดินหน้าทำความสะอาด พ่นหมอกควันอย่างเข้มข้น วอนผู้ปกครองเข้าใจ ส่วนกรณีผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนั้น ทางโรงเรียนเตรียมประสานข้อมูล พร้อมอนุญาตให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

             (15 กรกฎาคม 2563) จากกรณีที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้ทำการแจ้งหนังสือแจ้งหยุดเรียนแก่ผู้ปกครอง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีใจความว่า โรงเรียนขอหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 รวม 5 วัน สร้างความสงสัยแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยพบว่ากระแสข่าวดังกล่าวได้แพร่ออกไปสร้างความสับสนในการสื่อสารแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
             ด้านนางอรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงที่มาของการประกาศปิดเรียน 5 วันนี้ ว่าเกิดมาจาก 2 กรณีคือ 1. ตั้งแต่เปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 15 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาในการเปิดเรียน 2 สัปดาห์ พบว่ามีนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 10 ราย และโรคชิคุนกุนยา 3 ราย ซึ่งทางโรงเรียนมองว่าหากปล่อยไว้แบบนี้อาจจะส่งผลทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดโรงเรียน 3 วัน คือในวันพุธ – วันศุกร์ ส่วนอีก 2 วันก็เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดอยู่แล้ว โดยทั้ง 3 วันนี้ทางโรงเรียนได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองหนองปรือมาทำการพ่นหมอกควัน รวมทั้งทำการปรับแต่งสถานที่ให้มีความโล่ง โปร่ง สบาย ไม่มีที่เพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงได้สั่งหยุดเรียน 5 วัน เพื่อพ่นยากำจัดยุงและทำความสะอาดโรงเรียนให้ปลอดจากเชื้อโควิด-19 ไปด้วย นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวออกมาว่ามีผู้ปกครองนักเรียนบางระดับชั้น เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ของจังหวัดระยอง ซึ่งทางโรงเรียนเตรียมเดินหน้าทำการเช็คข้อมูลข่าวว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นใด ก่อนที่จะประสานผู้ปกครองให้นักเรียนคนดังกล่าวหยุดเรียนตามลำดับ
             ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด อาทิ โรงเรียนมีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และบุคลากร และผู้มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนต้องมีการวัดไข้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวแอลกอฮอล์ล พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียนและหลังออกจากห้องเรียน ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มกัน จัดอบรมครูเรื่องสุขอนามัยในโรงเรียน
            สำหรับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจนถึงระดับอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 4,200 คน

Advertisement