กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย อสม.รพสต.หนองเกตุใหญ่กว่า 50 ชีวิตลงพื้นที่รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่ ม.1 หลังพบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยาเพิ่มขึ้นในพื้นที่

            (14 กรกฎาคม 2563) ที่ซอยหนองเกตุใหญ่ 14 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ กว่า 50 คน ลงพื้นที่ซอยหนองเกตุใหญ่ 14 เพื่อทำการตัดวงจรแมลงที่เป็นเหตุนำพาโรคต่างๆ มาสู่คน อาทิ โรคไข้เลือกออก โรคชิคุนกุนยา และโรคไวรัสซิกก้า ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้มียุงเป็นพาหะนำโรค
            นางวารุณี เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคไวรัสซิกก้า เป็นโรคติดต่อที่มีที่มาจากยุงลาย สายพันธ์ุต่างๆ จนปัจจุบันนี้พบว่าในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกติดอันดับ 4 ของอำเภอบางละมุง และพบว่าล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ม.1 อีก 1 ราย ในวันนี้ทางกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกันลงพื้นที่ในการตัดตอนลูกน้ำยุงลาย ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่ายุง การใส่ทรายอะเบท การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดตา ไม่รกรุงรังและเป็นที่สะสมลูกน้ำยุงลายได้ เนื่องจากว่าทั้ง 3 โรคนี้ มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้พบว่าหากเป็นแล้วทำการรักษาไม่ทันท่วงที อาจจะส่งผลถึงชีวิตได้ ในวันนี้ทางกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.หนองเกตุใหญ่จึงได้ร่วมใจกันเดินหน้าปูพรมในการพ่นยา และใส่ทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ทั่วทุกหลังคาเรือน
            สำหรับพื้นที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่ซอยหนองเกตุใหญ่ 14 หรือซอยกวนอูนี้ พบว่ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุมบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก บางบ้านพบว่ามีการสะสมของเก่า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดของ 3 โรคดังกล่าว ดังนั้นในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้เดินหน้าปูพรมทุกพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในการเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นยุงลาย พร้อมทั้งปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านด้วย