ประธานชุมชนบ้านกลาง ร้องนายกหนองปรือ หลังพบรถขยะมักบีบน้ำขยะหน้าบ้านเรือนประชาชน สร้างความสกปรก กลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว ด้าน ผอ.กองสาธารณสุขรับลูกเตรียมประสานรถขยะแก้ไขด่วน

              (13 กรกฎาคม 2563) ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ ประธานชุมชนหนองปรือทั้ง 44 ชุมชน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2563 โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมตอบข้อซักถามและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับทางชุมชนได้รับทราบ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเสริมข้อมูล
            ทั้งนี้ก่อนที่จะถึงวาระอื่นๆ ที่ประชุมได้มีการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน จึงขอเชิญชวนให้คณะกรรมการทุกท่านสวมใส่เสื้อโทนเหลืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำปี 2563 ที่กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีผู้รับสิทธิ์แต่ละเดือนตามวันที่ดังนี้ 10 กรกฎาคม 2563, 10 สิงหาคม 2563 และ 10 กันยายน 2563 กรณีที่มิได้รับการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ 038-933119 เพื่อทำการตรวจสอบและแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการโอนเงินให้ในเดือนต่อไป
             หลังเข้าสู่วาระอื่นๆ พบว่า นายพิภพภัทร ช่างเหล็ก ประธานชุมชนบ้านกลาง ได้ออกมาชี้แจงเรื่องการบีบน้ำขยะของรถขยะ หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนถึงพฤติกรรมของรถเก็บขยะว่ามักจะบีบน้ำขยะที่บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันนำน้ำมาล้างเป็นประจำ ซึ่งก็เคยบอกรถขยะไปแล้วแต่ก็พบว่ายังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมๆ อีก
             ด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้ออกมารับทราบปัญหา พร้อมสั่งการไปยังผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ในการประสานยังรถขยะเพื่อทำการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการด่วน
Advertisement