โรงเรียนมารีวิทย์ จัดพิธีไหว้ครูวิถี NEW NORMAL เปลี่ยนแนวชมความสำคัญของงานผ่านวีดีทัศน์ในห้องแทน งดการไหว้ครูภาพรวมใหญ่ งดการรวมกลุ่ม พร้อมไหว้ครูเน้นการเว้นระยะห่าง

           (13 ก.ค.63) เช้าวันนี้ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ทางโรงเรียนได้กำหนดให้เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดพิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล – ม.1/ม.2-ม.6 (ห้องคี่) ส่วนในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 จะเป็นพิธีไหว้ครูของระดับชั้น ม.2-ม.6 (ห้องคู่)
          สำหรับบรรยากาศในการไหว้ครู ประจำปี 2563 นี้ พบว่าแตกต่างกันไปจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการไหว้ครู ที่ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนมารีวิทย์พัทยาได้มีการปรับวิถีในการปฏิบัติตัว โดยได้งดการไหว้ครูในภาพรวม รวมทุกชั้น เปลี่ยนเป็นการไหว้ครูวิถีใหม่แบบ NEW NORMAL แทน
            โดยรูปแบบกิจกรรมไหว้ครูวันนี้ ทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนในห้อง ชมความสำคัญของงานพิธีไหว้ครู พร้อมร่วมกล่าวบทสวดวันไหว้ครู และปฏิญาณตน ในรูปแบบ NEW NORMAL ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นักเรียนได้ทำพร้อมกันภายในห้อง โดยพิธีการในการไหว้ครูทุกชั้นเรียนได้ทำพร้อมกันผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
           ทั้งนี้หลังพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้น นักเรียนแต่ละคนที่ได้นำพวงมาลัยมาไหว้ครูนั้น ต่างนำดอกไม้ร่วมไหว้ครูกับอย่างเป็นระเบียบและเว้นระยะห่าง ซึ่งก็ถือเป็นวิถีการไหว้ครูแบบใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว ตามวิถี NEW NORMAL ซึ่งทุกห้องเรียนจะไม่มีพานไหว้ครูประจำห้อง จะมีก็เพียงแต่พวงมาลัยที่นักเรียนแต่ละคนมีให้กับครูประจำชั้น โดยบรรยากาศในการไหว้ครูวันนี้ถึงจะเป็นแบบวิถีใหม่ แต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

Advertisement