องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน พบวางมาตรการเข้มทั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน ปรับห้องเรียนลดความแออัด จัดโต๊ะเว้นระยะห่าง ป้องกันเชื้อโควิดอย่างเข้มงวด (มีคลิป)

             เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ซึ่งอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบการคัดกรองเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน หลังจากที่เปิดเรียนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
             จากการตรวจสอบพบว่า ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน มีการดำเนินการตามมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครองและนักเรียน โดยผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน หากนักเรียนคนใดใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะคัดแยกไว้ยังจุดที่จัดเตรียมไว้เพื่อวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากยังมีไข้ก็จะประสานผู้ปกครองมารับตัวเพื่อไปตรวจตามขั้นตอน พร้อมทั้งมีเจลล้างมือที่บริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้อง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน นอกจากนี้ยังได้จัดห้องเรียนให้ลดความแออัดไม่เกินห้องละ 25 คน จัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และห้ามนักเรียนใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด
             โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ปกครอง นักเรียน บริการเจลล้างมือ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนห้องประชุมเป็นห้องเรียนเพื่อลดความแออัด ลดกิจกรรมที่จะเกิดการรวมตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

(ชมคลิป)

Advertisement