กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับมอบเงินกองทุนชลบุรีต้องรอดเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19

            เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 ก.ค.63 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พลตรีชาติชาย น้าวแสง ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มอบหมายให้พันเอก กนกธรรม เล็กตระกูล ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 21 รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 156,864.41 บาท จากกองทุนชลบุรีต้องรอด โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และประธานกองทุนชลบุรีต้องรอด เพื่อจัดทำโครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันและถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนซึ่งยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเกาะจันทร์ บ่อทอง และพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
           สำหรับกองทุนชลบุรีต้องรอดนั้น เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพลังน้ำใจพี่น้องคนไทยและชาวชลบุรีทุกภาคส่วน ที่มีกำลัง ได้ร่วมกันเสียสละ บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในขณะที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ก็ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น นำรถครัวสนามและกำลังพลลงพื้นที่แหล่งชุมชนต่างๆ จัดประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องด้วยกำลังพลอาร์มี่เดลิเวอรี่ไปยังชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตามนโยบายกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน

Advertisement