คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดงานบูรพาจารย์ ให้กับบูรพาจารย์วัดช่องลมนาเกลือ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมอาราธนาศีล

            (9 ก.ค.63) ที่วัดช่องลมนาเกลือ ได้จัดทำบุญอุทิศให้แด่มหาบูรพาจารย์ โดยมีอุบาสก-อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพนับถือในท่านมหาบูรพาจารย์ เข้าร่วม โดยภายในพิธี ทางพระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ เป็นประธานสงฆ์ ขึ้นจุดธูปเทียนหน้าพระรัตนตรัย และทางวัดก็ยังได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นสวดมาติกาและสวดพระพุทธมนต์ ตามลำดับ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมทำบุญ อาทิ พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.บางละมุง
             โดยทางคณะศิษยานุศิษย์ได้ยึดถือวันที่ 9 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันมรณภาพของท่านพระครูพิบูลย์ธรรมกิจ เป็นวันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านบูรพาจารย์ทั้ง 4 และกำหนดวันนี้เป็นวันมหาบูรพาจารย์ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2515 สำหรับมหาบูรพาจารย์ ท่านแรกของวัดช่องลมคือหลวงปู่สาคตะ(สา-คะ-ตะ) ท่านที่ 2 พระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ ท่านที่ 3 คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และท่านสุดท้ายคือพระครูพิบูลย์ธรรมกิจ หรือหลวงปู่เผือก และท่านยังเป็นคนสร้างโรงเรียนเจริญราษฎร์อุทิศหรือเมืองพัทยา 2 ในปัจจุบันอีกด้วย

          พระมหาเถระทั้ง 4 รูปดังกล่าวมานั้นเป็นต้นแบบแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแก่ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนในทุก ๆ ด้าน จนเป็นที่เคารพยกย่องอย่างมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ และในปัจจุบันพระครูวิมลธรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 5 ของวัดช่องลมนาเกลือ
Advertisement